1. Selectezi etapa de diversificare.

2. Alege produsele BIM BAM BUNE și finalizează comanda.

3. Noi începem să gătim și livrăm către tine produsele în 1-3 zile.

1. Selectezi etapa de diversificare.

2. Alege produsele BIM BAM BUNE și finalizează comanda.

3. Noi începem să gătim și livrăm către tine produsele în 1-3 zile.

Confidențialitatea datelor este foarte importantă pentru noi și ne dorim să oferim transparență în privința prelucrării datelor cu caracter personal.

Informații generale

În concordanta cu cerintelor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, operatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Datele cu caracter personal sunt definite ca fiind orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Despre Operator

Operatorul datelor cu caracter personal este SC GOODMOM FOOD SRL, în continuare YAYA sau “noi”, cu sediul în Dumbrăvița, jud Timiș, str Piersicului 14, ap 2, cu număr de înregistrare J35/2871/2022, CUI 46348012.

Operatorul acestui website colectează, stochează şi prelucrează următoarele date personale ale / referitoare la dvs.:

  • Nume, prenume
  • Adresa de livrare
  • Date de contact (precum e-mail, telefon, fax)
  • Date despre comandă și plată (număr de comandă, data și tranzacției, istoricul comenzilor)

Datele dumneavoastră sunt transmise în cadrul companiei YAYA.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Scopul colectarii datelor cu caracter personal ale clientului este utilizarea lor în vederea: expedierii produselor comandate, emiterii facturilor și altor documente legale impuse prin lege (garanții, certificate de conformitate etc.), rezolvării reclamațiilor, informarea clienților despre produsele și reducerile sau ofertele YAYA, sondaje de opinie, sau cu scopul de a . Refuzul furnizării acestor date poate însemna imposibilitatea asigurării serviciilor oferite de YAYA prin intermediul website-ului.

De asemenea, vom folosi datele pentru a evalua, dezvolta și îmbunătăți serviciile, produsele și sistemele noastre pentru toți clienții noștri. În acest scop nu vom analiza datele dvs. la nivel individual, toate prelucrările vor fi efectuate pe date cu pseudonime sau date agregate.

Aceasta include analize pentru a face serviciile noastre mai ușor de utilizat, cum ar fi modificarea interfeței cu utilizatorul pentru a simplifica fluxul de informații sau pentru a evidenția funcțiile utilizate în mod obișnuit de către clienții noștri pe canalele noastre digitale și pentru a îmbunătăți sistemele IT în vederea măririi securității pentru vizitatori și clienți în general.

Analiza este utilizată și pentru dezvoltarea și îmbunătățirea permanentă a fluxului logistic prin prognozarea achizițiilor, a stocurilor și a livrărilor, precum și a resurselor noastre din punct de vedere al sustenabilității, prin raționalizarea achiziționării și a planificării livrărilor.

În plus, folosim datele și pentru a ne îmbunătăți gama de produse, prin sondaje, sugestii sau reclamații primie de la clienții YAYA.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile și produsele noastre, sau pentru a putea livra comenzile plasate.

Drepturile utilizatorilor

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal şi mijloacele de exercitare a acestora sunt: Dreptul de informare, Dreptul de acces, Dreptul la rectificare, Dreptul la ştergerea datelor, Dreptul la restricţionarea prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la opoziţie, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești, Dreptul de retragere a consimțământului.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza interesului legitim al YAYA, contactând contact@yaya-food.ro.

Păstrarea datelor

Vom păstra datele dumneavoastră pentru perioada de timp necesară pentru a preveni și/sau raporta potențialele fraude și alte infracțiuni. De asemenea, odată ce scopul legitim a fost indeplinit vom șterge datele dvs personale. Vom păstra datele întotdeauna conform legislației în vigoare.

YAYA isi rezerva dreptul de a modifica aceasta declaratie de protectie a datelor cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile legale. In situatia in care legislatia in vigoare va suferi modificari, te vom informa numaidecât.